Wznawiamy działalność

Od poniedziałku 11 maja nasze przedszkole wznowiło swoją działalność. Kilkoro dzieci wróciło do przedszkola, a pozostałe towarzyszą nam każdego dnia uśmiechając się z fotografii na przedszkolnym korytarzu.  Przypominamy, że przedszkole pracuje fakultatywnie, zapewniając opiekę dzieciom, których rodzice musieli wrócić do pracy. Nowe zasady funkcjonowania placówki znajdują się w ogłoszeniach na naszej stronie internetowej oraz na pasku u góry "Informacje dla Rodziców" (Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa w związku z COVID-19 oraz Nowy Regulamin dla Rodziców i Prawnych Opiekunów). Pozostałe dzieci nadal mogą korzystać z nauki zdalnej, a jeśli do tej pory nie angażowały się w zajęcia prowadzone zdalnie - zachęcamy do kontaktu z wychowawcami poszczególnych grup.
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie powracających do przedszkola dzieci, ze względu na konieczność ponownej reorganizacji naszej pracy. Bezpieczeństwo dzieci stawiamy na pierwszym miejscu ❤️

adres: ul. Piłsudskiego 75, Muszyna
telefon: 798 344 622