Przedszkole

DSC_0398"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność,

nie każmy myśleć,

lecz twórzmy warunki do myślenia.

 Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł

tak, by samo wiedzieć chciało..."

Janusz Korczak

Przedszkole znajduje się w malowniczej, górskiej miejscowości turystycznej Muszyna w województwie małopolskim. Budynek przedszkola zlokalizowany jest tuż przy centrum miasta, w pobliżu muszyńskich Ogrodów Sensorycznych, Ogrodów Baśni i Legend oraz Magicznego Ogrodu, a także Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie. Taka wspaniała, bajkowa lokalizacja fantastycznie wpisuje się w charakter naszego przedszkola. 

Patronem naszej placówki jest znany pedagog, teoretyk i praktyk wychowania Janusz Korczak, którego koncepcja wychowania młodego zainspirowała nas do stworzenia placówki przyjaznej dzieciom i wspierającej ich indywidualny rozwój. Misję naszego przedszkola możemy przedstawić w następujących punktach:

 1. W Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Artystycznym Bajka wszystkie dzieci są traktowane równo, każde jest jednakowo ważne i kochane.
 2. Dzieci uczą się tu swoich praw i obowiązków.
 3. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny rozwój, zgodny z jego indywidualnym tempem rozwojowym.
 4. W przyjaznej atmosferze integracji, uczymy dzieci szacunku, życzliwości względem drugiego człowieka oraz akceptacji siebie i innych.
 5. Pokazujemy dziecku świat wartości uniwersalnych, między innymi dobro, miłość, piękno, prawda.
 6. Rodzice są naszymi sojusznikami, partnerami i sprzymierzeńcami w całym procesie wychowawczo-dydaktycznym. Współpracujemy, aby osiągnąć najważniejszy dla nas cel jakim jest dobro dziecka.
 7. Odkrywamy dziecięce talenty i zainteresowania i rozwijamy je.
 8. Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo i promowanie zdrowego trybu życia u dzieci.

 

Zgodnie z wizją naszej Bajki:

 1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 2. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 3. Nauczyciele umożliwiają wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 4. Oferta edukacyjna przedszkola stwarza warunki do rozwijania twórczości, wszelkich umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 5. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 6. Wszyscy zaangażowani w życie przedszkola przestrzegają praw dziecka, dbają o wzajemne relacje i skuteczną komunikację interpersonalną.
 7. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 8. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, odpowiedzialną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną.
 9. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniachpotrzeby środowiska lokalnego, promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opoinię w środowisku.
 10. Przedszkole gwarantuje wysoką jakość pracy poprzez stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania.
 11. Estetyka pomieszczeń i otoczenia, wyposażenie przedszkola, materiały zapewniane dzieciom, wpływają na wysoki poziom pracy.

 

Zapraszamy do Naszej Bajki :)

adres: ul. Piłsudskiego 75, Muszyna
telefon: 798 344 622